Πιστοποίηση

neo_pistopoiitiko_2014

Τα προϊόντα της εταιρείας μας παρασκευάζονται σε πρότυπες, ελεγχόμενες εγκαταστάσεις από προσωπικό εκπαιδευμένο στην ποιότητα και ασφάλεια των τροφίμων. Η πολιτική ασφάλειας των τροφίμων εφαρμόζεται σε όλα τα στάδια παραγωγής και το συνολικό σύστημα ασφάλειας τροφίμων της εταιρείας μας είναι πιστοποιημένο με ISO 22000:2005.

Στα πλαίσια του εφαρμοζόμενου και πιστοποιημένου συστήματος ασφάλειας τροφίμων της εταιρείας μας είμαστε σε θέση να σας ενημερώσουμε ανά πάσα στιγμή για θέματα νομοθεσίας, εργαστηριακούς ελέγχους τελικών προϊόντων, έλεγχο κρίσιμων σημείων παραγωγής, ιχνηλασιμότητα χρησιμοποιούμενων πρώτων υλών και παραγόμενων προϊόντων μας.

Για την πιστοποίηση του συστήματος ασφάλειας τροφίμων της εταιρείας μας βάσει ISO 22000:2005 συνεργαζόμαστε με τον φορέα πιστοποίησης Q-Check.

Για περισσότερες πληροφορίες :
1. Υπεύθυνος Συστήματος – Καπετανούλης Απόστολος (Χημικός)
2. Επιστημονικός Σύμβουλος Ομάδας Ασφάλειας Τροφίμων – Παπαγεωργίου Θεόφιλος (Χημικός Μηχανικός)

iso_pitaolympou02s  pistopoihsh-2